Regulamin

1.

Internetowy SERWIS BILETOWY www.biletynawalke.pl obsługuje ŁUKASZ MALINOWSKI.PRO z siedziba w Warszawie, Pl. Bankowy 2 00-095, adres do korespondencji :skr poczt 98 01-499 Warszawa, NIP:5242433515, Regon: 141702780

2.

Poprzez  internetowy SERWIS BILETOWY www.biletynawalke.pl możliwy jest zakup biletów wstępu na imprezę organizowaną przez wymienionych każdorazowo Organizatorów, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za imprezę.

3.

Dokonując rejestracji w SERWISIE BILETOWYM www.biletynawalke.pl wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez ŁUKASZ MALINOWSKI.PRO danych osobowych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych. Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest ŁUKASZ MALINOWSKI.PRO

Klient zapisując rezerwację zawiera umowę sprzedaży e-biletów, akceptuje ją oraz potwierdza zapoznanie sie z Regulaminem.

4.

Rezerwacje można składać najpóźniej na dzień przed datą imprezy.

5.

Metody płatności:

płatności on-line: dotpay S.A

6.

Rezerwacja jest obowiązująca dla SERWISU BILETOWEGO www.biletynawalke.pl i organizatora imprezy dopiero po dokonaniu opłaty za rezerwację (PO ZAKSIĘGOWANIU WPŁATY NA KONCIE SERWISU).

W przypadku wybraniu jako formy płatności przelewu zwykłego wpłaty należy dokonać jak najszybciej od dokonania rezerwacji na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu rezerwacji

7.

Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo mail potwierdzający rezerwację biletów wraz z plikiem pdf do wydruku. Wydruk ten jest e-biletem. Należy go wydrukować i przynieść. Wydrukowany e-bilet upoważnia do wstępu na Wydarzenie.

8.

Wszelkie nieopłacone w wyznaczonym terminie rezerwacje zostaną anulowane i ponownie przeznaczone do sprzedaży, a Rezerwacja zostanie usunięta.

9.

Reklamacje prosimy zgłaszać pod adresem ŁUKASZ MALINOWSKI.PRO adres do korespondencji :skr poczt 98 01-499 Warszawa. Reklamacje będą rozpatrywane bez zwłoki, maksymalnie w terminie 14 dni.

10.

Celem dokonania zakupów konieczne jest podanie niezbędnych danych, umożliwiających dokonanie rezerwacji i płatności, poprzez wypełnienie formularza zamówienia. SERWIS BILETOWY www.biletynawalke.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane wprowadzone do formularza.

Dane osobowe Klienta serwisu przechowywane będą przez SERWIS BILETOWY www.biletynawalke.pl jedynie w celu umożliwienia użytkownikowi składania zamówienia w sklepie internetowym. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim oraz innym podmiotom dla celów marketingowych.

Użytkownik serwisu wyraża zgodę na zbieranie i przechowywanie jego danych osobowych przez SERWIS BILETOWY www.biletynawalke.pl, po ich wprowadzeniu do systemu.

Zarejestrowany użytkownik serwisu ma dostęp do swoich danych i może zmienić swoje dane w każdym czasie.

11.

Rezerwując bilety w serwisie SERWISIE BILETOWYM www.biletynawalke.pl użytkownik akceptuje niniejszy regulamin oraz regulaminy i ustalenia organizatorów danych imprez, a także te dotyczące obiektów, w których dane imprezy się odbywają. Zawarta na podstawie Regulaminu umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do czasu jej wykonania poprzez realizację Imprezy przez Organizatora, której nabyte bilety dotyczą.

12.

Prosimy o dokładne wypełnianie formularzy i przemyślane zakupy.

13.

Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania nielegalnie sprzedanych / sfałszowanych biletów i odmówienia wejścia na imprezę ich posiadaczom.

 

Wiadomość